/*----END HEADER Floating----*/ /*----START HEADER Floating----*/
/*----END HEADER Floating----*/

Contoh Pidato Bahasa Sunda Pelantikan Pengurus Organisasi

Contoh pidato bahasa sunda singkat padat dan jelas,serta menggunakan kalimat bahasa sunda yang baik sopan dan santun,contoh pidato pembukaan acara yang akan di gelar baik pidato sambutan pembentukan pengurus baru atau pidato sambutan dina upacara pelantikan pangurus baru.
belajar berpidato sangat berguna untuk mebentuk mental kita dalam berbicara di depan orang banyak,juga bisa melatih cara berbicara kita agar terbiasa dengan acara kemayarakatan di sekitar kita.
sehingga ketika kita di daulat untuk mengisi acara organisasi kemasyarakatan kita sudah terbiasa dan tidak kaget karena kita sering belajar atau sekedar membaca contoh-contoh teks pidato,sehingga kita akan siap jika di daulat untuk mengisi acara.
seperti beberapa contoh dibawah ini adalah contoh pidato pembukaan dan sambutan dalam pembentukan pengurus baru,dan pelantikan pengurus baru berbahasa sunda.


PIDATO SAMBUTAN PEMBENTUKAN PANGURUS ANYAR.

Para saderek sadayana nu ku simkuring di pihormat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Sakumaha nu parantos mafhum,maksad sareng tujuan urang sadayana kempel di ieu tempat, teu aya sanes nyaeta kanggo ngamusyawarahkeun milih calon-calon pangurus anu anyar. Hal ieu ku urang dilaksanakeun berdasarkeun pasal .... ayat.....
anu aya dina Anggaran Dasar Rumah tangga Organisasi urang.
Kumargi kitu,Simkuring atas nami sagenap anggota dina kasempatan ieu ngadugikeun ucapan sewu nuhun ka para pangurus anu lami, nu moal lami deui tugas kapangurusanana bakal di gentos ku para pangurus anu anyar. Kana jasa-jasa sareng jerih payahna, boh mangrupi tanaga atawa emutan,dina ngurus organisasi.
Sareng teu tiasa dilalaworakeun berkah pengorbanan,pengabdian sarta rasa tanggung jawabna organisasi urang kalayan tetep aya dina kalancaran tur kamajuan. Ngeunaan hal ieu seeur bukti-bukti nyata parantos katinggal ku urang sareng nu parantos diraoskeun.
kumargi waktos beuki maju, mangga urang kawitan bae waktos pikeun milih pangurus nu anyar saluyu sareng katangtuan,sarta salamina nyekel pageuh kana tata tertib anu didadasaran ku kakulawargaan.
Mudah-mudahan Alloh SWT. salamina maparin taufiq sareng hidayah ka urang sadaya, sahingga musyawarah ieu tiasa berjalan lancar.

Wassalamu'alaikum Wr. WbPIDATO SAMBUTAN DINA UPACARA PALANTIKAN PANGURUS

Bissmillahirrahmanirrahim
Para saderek sadayana anu di hormat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
saderek-saderek sadayana pangurus,boh anu lami atawa anu anyar . Sakedap deui urang sdayana dugi kana acara pelaksanaan palantikan pangurus anu anyar.Sabagai hasil keputusan musyawarah,anu dipilih secara formatur nurutkeun tata tertib sarta katangtuan anu berlaku,sehingga kahontal hiji kasapakatan kapilihna pangurus anu anyar.
Kacida ngaraos bingahna saparantosna urang sadaya ngiring jalana musyawarah anu diliputi kaakraban pinh rasa kakluargaan, saling pengertian,silih hormat sok sanajan beda - beda pamadegan, namung eta teh wajar, jalaran ayana hal eta nuduhkeun yen organisasi urang berjalan sacara dinamis tapi terarah dina nuju cita-cita sareng tujuanana.
Mangka payus tur pantes ku urang dijantenkeun kabiasa suasana saperti ieudina satiap musyawarah nu ku urang dilaksanakeun. Margi ku cara saperti ieu sakadar sambutan ieu,sagala rupina bakal langkung gampil kahontal sareng ngawujud anu sahade - hadena
Rupina cekap sakieu sakdar sambutan ieu salajeungna mangga urang sami - sami laksanakeun upacar pelantikan pangurus anyar nu kapilih nembe.
Akhirul Kalam

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.0 Komentar :

Posting Komentar

Copyright ©2014 Blog Mamen